CONSTRUCT-PROJECTS BVBA met zetel te BE-1785 MERCHTEM, Koning Albertstraat 108 bus 1, ingeschreven in R.P.R. Brussel en Dendermonde 44.751. Ingeschreven voor Belasting over Toegevoegde Waarde onder nummer BE 440.565.387 en geregistreerd onder het nummer 440.565.387.04.28.00.

GSM   : 0032/(0)475 751 765
Tel.    : 052/210.310
Fax    : 052/210.320
E.mail :
CONSTRUCT-PROJECTS

BIV-plichtenleer

De belangrijkste activiteiten van BVBA CONSTRUCT-PROJECTS zijn :

                                                                                1 - Algemene bouwonderneming
                                                                                2 - Het management voeren voor andere vennootschappen
                                                                                3 - Verkavelingen-, promotie-, projectontwikkeling
                                                                                4 - Expertises, plaatsbeschrijvingen
                                                                                5 - Erkend vastgoedmakelaar B.I.V. n° 20.38.04
                                                                                6 - Beheer mede-eigendom
                                                                                7 - Verhuur van stellingen
                                                                                8 - Verhuur van verplaatsbare wedstrijdstallingen
                                                                                9 - dito LLYDA NV

 

CONSTRUCT-PROJECTS BVBA établie à BE-1785 MERCHTEM, Koning Albertstraat 108 bus 1, inscrite au R.P.R. Bruxelles et de Termonde sous le numéro 44.751. Inscrite au bureau de la TVA sous le numéro BE 440.565.387 et enregistrée sous le numéro 440.565.387.04.28.00.

GSM    : 0032/(0)475 751 765
Tél. 
    : 0032/(0)52/210.310
Fax     : 0032/(0)52/210.320
E.mail
  : CONSTRUCT-PROJECTS

Les activités principales de la BVBA CONSTRUCT-PROJECTS sont les suivantes :

                                                                                1 - Entreprise de construction générale, en particulier coordination générale des travaux
  
                                                                             2 - Gestion d’autres sociétés
  
                                                                             3 - Lotissement, promotion, développement de projets
  
                                                                             4 - Expertises, états des lieux
  
                                                                             5 - Agent immobilier agréé I.P.I. N° 20.38.04
  
                                                                             6 - Gestion de copropriétés
  
                                                                             7 - Location d’échafaudages
  
                                                                             8 - Location de box de concours déplacable
   
                                                                            9 - dito LLYDA NV

CONSTRUCT-PROJECTS BVBA mit Sitz in BE-1785 MERCHTEM, Koning Albertstraat 108 bus 1,, eingetragen in R.P.R. Brüssel und Dendermonde 44.751. Eingetragen beim Mehrwertsteueramt unter Nummer BE 440 565 387 und registriert unter der Nummer 440.565.387.04.28.00.

GSM    : 0032/(0)475 751 765
Tel. 
   : 0032/(0)52/210.310
Fax     : 0032/(0)52/210.320
E-mail :
CONSTRUCT-PROJECTS

Die Hauptaktivitäten der BVBA CONSTRUCT-PROJECTS sind:

                                                                                1 - Allgemeine Bauunternehmen, insbesondere die allgemeine Koordination der Arbeiten
                                                                                2 - Das Management leiten für andere Firmen
                                                                                3 - Parzellierung, Promotion, Planentwicklung
                                                                                4 - Expertisen, Ortsbeschreibungen
                                                                                5 - Anerkannter Immobilienmakler B.I.V. Nr. 20.38.04
                                                                                6 - Verwaltung Miteigentum
                                                                                7 - Vermietung von Gerüsten
                                                                                8 - Vermietung von bewegliche Wettbewerbsbox
                                                                                9 - dito LLYDA NV

home