Llytana NV is een investering-maatschappij dewelke nieuwe en bestaande gebouwen opkoopt met de bedoeling:

* ten eerste deze te verhuren,
* ten tweede deze te renoveren en te verhuren en
* ten derde te renoveren en te verkopen.